MŮŽEME VYCESTOVAT DO VELKÉ BRITÁNIE ČI IRSKA?

Vlády ČR a SK povolily svým občanům opět vycestovat do zahraničí. Tudíž je nyní opět možné vycestovat do Velké Británie či Irska jako Au pair. Níže naleznete informace týkající se vstupu do Velké Británie a Irska a vládní nařízení těchto zemí. Veškeré informace jsou převzaty z www.mzv.cz (pro ČR), které také důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD, a z www.mzv.sk (pro SK). 


Aktuální podmínky pro cestování do Spojeného království z ČR

 

Upozorňujeme, že Spojené království od 29. srpna 2020 od 04:00 britského času zavede karanténní opatření pro cestující z České republiky. Ti po svém příjezdu či příletu do Spojeného království budou muset podstoupit karanténu v délce 14 dní. Až na výjimky musí před cestou do Spojeného království všichni cestující vyplnit tzv. kontaktní formulář. Oficiální vládní informace k těmto opatřením je možné nalézt ZDE.
 

 

UPOZORŇUJEME, ŽE NEGATIVNÍ TEST NA KORONAVIRUS NEZNAMENÁ VÝJIMKU Z NUTNOSTI PODSTOUPIT KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ PO PŘICESTOVÁNÍ DO SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ

UPOZORŇUJEME, ŽE POKUD PŘICESTUJETE ZE ZEMĚ, KTERÁ JE NA SEZNAMU VÝJIMEK Z POVINNÉ KARANTÉNY (NAPŘ. NĚMECKO), MUSÍTE STÁLE PODSTOUPIT KARANTÉNU V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE ČR (PŘÍPADNĚ JINOU ZEMI NA KTEROU SE KARANTÉNA VZTAHUJE) NAVŠTÍVILI BĚHEM POSLEDNÍCH 14 DNÍ

 

Detailní pravidla pro překročení britských hranic jsou dostupná ZDE. Před příjezdem na území Spojeného království bude muset každý cestující vyplnit kontaktní formulář a cestovní itinerář (nejdříve 48 hodin před příjezdem, nejpozději PŘED hraniční kontrolou), aby mohly příslušné úřady příslušnou osobu kontaktovat v případě, že se prokáže kontakt s jiným nakaženým.

 

Podrobnosti v případě nutnosti podstoupit karanténní opatření:

 • Lidé v karanténě se mají vyvarovat návštěvám pracovišť, škol a ostatních veřejných míst, nepoužívat veřejnou dopravu ani taxi. K návštěvám přátel a rodinných příslušníků by mělo docházet pouze v nezbytně nutných případech.

 • Je nutné počítat s tím, že místní úřady budou provádět namátkové kontroly ohledně dodržování pravidel karantény cizinci.  Bližší informace o preventivních opatřeních a povinnostech v souvislosti s koronavirovými opatřeními budou k dispozici při vstupu do Spojeného království na hraničních přechodech a letištích. Sankce za neprovedení registrace je stanovena na 100 GBP a za porušení karantény na 1000 GBP. Pokuta může být i vyšší a bude se odvíjet o rizika přenosu infekce ze zahraničí, nevylučuje se ani trestní stíhání nebo vypovězení ze země.

 • Čtrnáctidenní karanténu je možné přerušit předčasně pouze při cestě do místa, odkud cestující opustí Spojené království (tj. např. je možné zemi opustit z jiného letiště, než na které cestující přiletěl. Pokud odlétá v jiný den, musí se do doby odletu izolovat).

 • Pokud by cestující neměli zajištěno odpovídající ubytování (za které je považován „např. i hotel nebo ubytování u přátel“), budou muset využít zařízení zajištěných vládou na náklady cestujících.

 • K dopravě z letiště na místo karantény by měli cestující využít individuální dopravní prostředek (auto), nikoliv MHD, „v maximální možné míře“.

 • Po ukončení karantény je nutné nadále dodržovat vládní nařízení o povinném dodržování rozestupu mezi lidmi. 

Potřebnost karantény a její podmínky budou přezkoumávány na základě statistického vývoje potvrzených případů nakažených v ČR.

Přeprava osobním automobilem i mezinárodní komerční přepravou je do Spojeného království možná. Z Francie funguje lodní přeprava z Calais do Doveru či Eurotunel. Přímá letecká přeprava z ČR do Spojeného království je dostupná na denní bázi z Letiště Václava Havla v Praze. Aktuální možnosti pro osobní přepravu ze Spojeného království do ČR je možné nalézt ZDE.

V reakci na situaci ohledně šíření koronaviru vyhlásil premiér Boris Johnson řadu omezení, která se týkají mj. volného pohybu a shromažďování osob, organizování společenských událostí, cestování či uzavření vybraných obchodů. Pravidla byla v květnu aktualizována a platí v následující podobě:

 • Od 8. června 2020 zavedlo Spojené království na svém území karanténní opatření.  Tato opatření se od 10. července 2020 NEVZTAHUJÍ na občany ČR. Více informací ZDE a ZDE.

 • Občané by měli dodržovat dvoumetrové odstupy od ostatních osob, pokud to nebude možné, je důrazně doporučeno dodržovat alespoň jednometrové odstupy. 

 • Otevřít mohou restaurační zařízení. Obsluhovat se budou pouze stoly (tj. není možná obsluha pouze na baru) za specifických hygienických pravidel a maximálního dodržování odstupu mezi hosty a obsluhou. Hosté budou na vyžádání v restauracích zanechávat své kontaktní informace. 

 • Otevřít mohou hotely a další ubytovací zařízení vč. kempů. Občanům je oficiálně umožněno přespávat jinde, než v místě bydliště.

 • Je umožněno setkání neomezeného počtu osob ze dvou různých domácností.

 • Za specifických hygienických pravidel mohou otevřít kadeřnictví, knihovny, muzea, galerie, zábavní parky, kina či komunitní centra.

 • Otevřít mohou divadla a koncertní haly, nicméně zakázaná jsou i nadále živá vystoupení.

 • Otevřít mohou bohoslužebná místa a umožněny budou svatby do 30 osob.

 • I nadále zůstanou uzavřené noční bary, kasina, lázně, plavecké bazény či tělocvičny.

 • Vláda doporučuje nošení textilních roušek tam, kde není možné zajistit odstup 2m (obchody) a je nutné roušky nosit v MHD. Chirurgické masky a respirátory FFP3 by jinak neměly být veřejností využívány a ponechány pro potřeby zdravotnictví.

 • Jsou zakázána veřejná shromažďování více než šesti osob (ty mohou být i z různých domácností, ale v tom případě musí dodržet dvoumetrové rozestupy)

 • Vlády ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku mohou mít na svém území přísnější (či volnější) opatření. Pro aktuální informace - Skotsko: ZDE, Wales: ZDE, Sev. Irsko: ZDE.​

Dodržování těchto pravidel vynucuje policie. Restrikce mohou být zmírněny či zpřísněny v závislosti na vývoji aktuální situace. Ve Spojeném království stále může docházet k redukování množství železničních a autobusových vnitrostátních spojů.

Aktuálne podmienky pre cestovanie do Veľkej Británie zo Slovenska

 

Spojené kráľovstvo neobmedzuje možnosti vstupu občanov SR na svoje územie, platia doterajšie všeobecné pravidlá pre vstup (preukázanie sa platným občianskym preukazom alebo pasom). Všetkým cestujúcim je odporúčané cestovať do Spojeného kráľovstva iba v nevyhnutných prípadoch a zároveň sú upozornení, že sa na nich vzťahujú platné vládne opatrenia po celom území Spojeného kráľovstva. 


Vláda Spojeného kráľovstva oznámila zavedenie karantény pre niektorých cestujúcich prichádzajúcich do krajiny od 8. júna 2020.
 

Vláda Spojeného kráľovstva schválila zoznam krajín tzv. „cestovné koridory“ z ktorých po príchode nebude potrebné dodržiavať povinnosť samoizolácie, platný od 10. júna 2020, ktorý sa pravidelne aktualizuje a dopĺňa.

 

Od 28. júla 2020 sú cestujúci prichádzajúci zo Slovenskej republiky súčasťou tejto výnimky. Napriek tejto výnimke platí povinnosť pre každého cestujúceho prichádzajúceho zo Slovenskej republiky do Spojeného kráľovstva registrovať sa vopred na stránke, resp. po prílete vyplniť tzv. passenger locator form.

V prípade vycestovania do Severného Írska, Škótska alebo Walsu, odporúčame sledovať nasledovné stránky: Severné Írsko - informácie o COVID-19Škótsko - informácie o COVID-19Wales - informácie o COVID-19.

Cestovanie v rámci krajiny je v prevádzke bez vážnejších obmedzení. V krajine je od 15. júna 2020 zavedená povinnosť používať ochranné rúška na prekrytie nosa a úst počas cestovania verejnou dopravou. 

Občanom je odporúčané pokračovať „pracovať z domu“ pokiaľ to povaha ich zamestnania povoľuje a vyvarovať sa zbytočného cestovania. Zároveň je odporúčané dodržiavať bezpečnú vzdialenosť dva metre počas čakania v radoch a v interiéroch. 
Nosenie rúšok vo všetkých interiéroch je povinné od 8. augusta. V prípade nedodržania nového nariadenia hrozí pokuta vo výške 100£. 

Aktuální podmínky pro cestování do Irska z ČR
 

Čeští občané mají ode dne 28.5. 2020 nadále až do odvolání povinnost při vstupu do Irska vyplnit formulář COVID-19 Passenger Locator Form a nutnost podrobit se 14-ti denní karanténě v místě uvedeném ve formuláři. Od 26. 8. je třeba vyplnit online formulář před cestou. Po vyplnění a odeslání formuláře obdržíte email, který je třeba předložit na hranicích při vstupu do Irska. Karanténa může být kratší, pokud je pobyt kratší než 14 dní. V tom případě musí být dodržena po celou dobu pobytu.

Dne 22. 7. irská vláda zveřejnila "zelený seznam" zemí, ze kterých není nutná 14-ti denní karanténa, Česká republika však mezi nimi není. Na seznamu jsou: Malta, Finsko, Norsko, Itálie, Maďarsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Kypr, Slovensko, Řecko, Grónsko, Gibraltar, Monako a San Marino. Seznam bude každé dva týdny přehodnocován.

Odpovědi na nejčastější otázky, naleznete ZDE.

 

Irsko aktuálně uplatňuje tato restriktivní opatření:

 • Irsko aktuálně uplatňuje tato opatření (platné až do odvolání):

 • karanténní opatření při vstupu do země (viz výše);

 • od 8.6. otevřeny všechny maloobchody s přihlédnutím k dodržování všech nezbytných zásad (odstupy, hygiena, ohrožené skupiny), včetně možnosti prodloužení otevírací doby, aby nedocházelo k přetížení veřejné dopravy; 

 • od 15. 6. otevřena tato zařízení: nákupní centra; knihovny s limitovaným počtem zákazníků a dodržováním hygienických opatření; trhy se zvířaty (při dodržení 2m rozestupů) a závodiště chrtů a koní (bez diváků); tržiště, kde lze udržovat sociální odstup; povoleny venkovní bezkontaktní sporty s malými týmy (ne zápasy), kde je možné dodržet sociální distanc do počtu 15 osob;  otevření dětských hřišť a kempů pod širým nebem do 15 dětí;

 • používání veřejné dopravy pouze v nezbytném případě a nošení roušek; kapacita veřejné dopravy je omezena z důvodu udržování sociálního distancování; dopravci zamezují porušování nošení roušek a sociálních odstupů v dopravních prostředcích;

 • od 29. 6. otevřeny restaurace a některé puby (musí nabízet jídlo za stolem) a hotelová zařízení (se zavřenými bary); otevřena kadeřnictví a další služby.

 • shromažďování do 200 osob venku a 50 osob uvnitř, podmínkou je dodržování dvoumetrových odstupů.

Přímé letecké spojení mezi Irskem a ČR je obnoveno od 2.7.2020. Existuje přímé letecké spojení z Německa, Nizozemí a Belgie. Funguje také  letecké a námořní spojení mezi Irskem a Velkou Británií a námořní spojení mezi Irskem a Francií. Letecký tranzit, tj. přestup na letišti v Dublinu, není omezen.

 

Aktuálne podmienky pre cestovanie do Írska zo Slovenska

Na letiskách a v prístavoch nie sú prijaté žiadne obmedzenia, do krajiny je voľný vstup. Nevyžaduje sa test na COVID-19.

Po príchode do Írska (letecky alebo loďou) zo Slovenska, alebo niektorej z krajín uvedených na zelenom zozname nie je povinnosť absolvovať karanténu, pričom všetci prichádzajúci, vrátane občanov prichádzajúcich z krajín uvedených na zelenom zozname sú naďalej povinní vyplniť formulár s osobnými údajmi. Krajiny na zelenom zozname okrem Slovenska sú: Fínsko, Nórsko, Taliansko, Maďarsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Grécko, Grónsko. Pri príchode z ostatných krajín je nariadená 14-dňová domáca karanténa pre občanov Írska aj cudzincov. Zoznam sa bude aktualizovať a prehodnocovať každé dva týždne, preto odporúčame pozorne sledovať oficiálne stránky vlády Írska.

Platí zákonná povinnosť nosiť prekrytie nosa a úst (rúško) v prostriedkoch verejnej dopravy (autobus, električka, vlak), obchodoch a obchodných domoch, v prípadoch keď nie je možné dodržiavať dvojmetrový odstup, v zdravotníckych zariadeniach a pri kontakte s osobami so zvýšením rizikom (napr. občania nad 70 rokov, alebo ľudia so zníženou imunitou). Nariadenie sa netýka osôb mladších ako 13 rokov a osoby s výnimkami. Neprekrytie tváre môže byť pokutované až do výšky 2 500 eur. Od 18. augusta platí, že návštevy sú obmedzené na maximálne šesť ľudí z troch rodín a to v interiéri aj exteriéri. Športové podujatia budú opäť bez divákov. Polícia dostala právomoc uzavrieť a sankcionovať všetky priestory (verejné, aj súkromné), ktoré konajú v rozpore s pokynmi pre verejné zdravie. Ľudia nad 70 rokov a zdravotne ohrození majú obmedziť svoje interakcie, vyhýbať sa verejnej doprave a nakupovať v určených hodinách.


 
Návrat do České republiky z Velké Británie a Irska

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru upravuje s účinností od 1.7.2020 ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (ze dne 30. 6. 2020) a pravidelně aktualizované sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR, tzv. Semafor, na jehož základě nemusí občané ČR a cizinci cestující do České republiky ze státu s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (zelená barva), kam spadá také Velká Británie a Irsko, předkládat negativní test ani nastoupit karanténu. 

Návrat na Slovensko z Veľkej Británie a Írska

Voľný prechod cez hranice bez predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj povinnosti absolvovať karanténu platí pre cesty z Veľkej Británie aj z Írska. 
 

 

 

Aktualizováno 3. 9. 2020
 

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon